Ryhmä- ja yksilöpalvelut

Työnohjaus ja Coaching


Työnohjaus on kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista. Työnohjaus on yksilön ja yhteisön ammatillisuutta kehittävää sekä työhyvinvointia

ylläpitävää ja voimavaroja lisäävää toimintaa.

Coaching-suhteessa coach herättelee coachattavan huomaamaan kuinka hän voi omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa virkeyteensä ja omaan

työryhmäänsä positiivisesti. Marja Sopasella on monipuolinen ja laaja koulutus ryhmien kanssa työskentelyssä.

Coaching esimiehen arkijohtamisen tukena

Sopii hyvin uudelle esimiehelle, esim. esimieskoulutuksen jatkoksi varmistamaan opittujen taitojen käytäntöön vieminen ja taitojen edelleen

kehittäminen. Sopii myös kokeneemmankin esimiehen tueksi työelämän muuttuvissa vaatimuksissa ja usein yksinäisessä sekä monisärmäisten

vaatimusten keskellä puurtamisessa.


Yksilöpalvelut


Terapeuttiset keskustelut

Terapeuttiset ja luottamukselliset keskustelut elämän moninaisissa haasteissa sekä menneisyyden solmukohtien läpikäynnissä.

Stressinhallinnan toimvat keinot hyvinvointisi tueksi - keskustelu

Saat tietoa ja välineitä stressitasosi alentamiseksi ja oman tarmokkuuden ja tasapainosi löytämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tapaamisiin liittyy konkreettisia

stressinhallintaharjoituksia.

Tasapainoinen ja hyvinvoiva minä

4-5 tapaamista, joissa kartoitetaan aluksi hyvinvoinnin kuntoalueittesi tila. Tämän kuntokartoituksen jälkeen löydetään yhdessä askeleet, joiden avulla

saavutat tasapainoa, harmoniaa ja iloa elämääsi. Saat henkilökohtaisen ja kirjallisen hyvinvointiohjelman tulevaisuuttasi varten.